Brandweerstatistiek 2006

Voorpagina Brandweerstatistiek 2006

De Brandweerstatistiek 2006 bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, opkomsttijden bij brand, het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening. Ook het brandweerpersoneel en de kosten van de brandweer worden in beeld gebracht. Er wordt informatie gepresenteerd per brandweerregio, per provincie en naar grootte van gemeenten.

In 2006 zijn bij de brandweer 159 duizend meldingen binnengekomen, dat zijn er 15 duizend meer dan in 2005. Daaronder waren 113 duizend brandmeldingen. Bijna zes van de tien brandmeldingen is loos. Acht van de tien loze brandalarmen komt van een brandmeldinstallatie. Het aantal geregistreerde branden, 50 duizend, is vooral door toename van het aantal buitenbranden, hoger dan in 2005.

Kengetal: W-35
ISBN:    978-90-357-1866-1
ISSN:    1385-8157  
Prijs  € 16,30