Brandweerstatistiek 2004

Brandweerstatistiek 2004

De publicatie “Brandweerstatistiek 2004” bevat informatie over meldingen, optreden van de brandweer bij brand en (technische) hulpverlening, personeel en tenslotte de kosten van de gemeentelijke brandweer.

In 2004 zijn bij de brandweer 142 duizend meldingen binnengekomen, een geringe daling in vergelijking met het jaar 2003. Vier van de tien meldingen betreft een loos alarm. Het aantal loze meldingen via een brandmeldinstallatie bedraagt in 2004 bijna 43 duizend.

In het jaar 2004 zijn 43 duizend branden en 40 duizend hulpverleningen geregistreerd.

Per 1 januari 2005 zijn bij de gemeentelijke brandweerkorpsen 27 duizend brandweerlieden in dienst. De kosten van de gemeentelijke brandweer zijn in 2004 ten opzichte van 2003 met 8 procent gestegen tot 781 miljoen euro.

In de publicatie “Brandweerstatistiek 2004“ worden tabellen en grafieken opgenomen. Veel van de informatie wordt regionaal gepresenteerd zoals naar provincie en grootteklassen van gemeenten.

De Handleiding Brandweerzorg en het Bouwbesluit zijn gebruikt bij het vervaardigen van de vragenlijsten voor de rapportage van brand en hulpverlening. Er zijn toegespitste vragen over o.a. loos alarm, oorzaak, aard, object, werkzaamheden en slachtoffers in de vragenlijsten opgenomen.

Prijs 15,75 (excl. admin.- en verzendkosten)

ISBN: 90-357-2996-X

ISSN: 1385-8157

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.