Brandweerstatistiek 2005

Brandweerstatistiek 2005

De publicatie “Brandweerstatistiek 2005” bevat informatie over meldingen, optreden van de brandweer bij brand en (technische) hulpverlening, personeel en ten slotte de kosten van de gemeentelijke brandweer.

In 2005 zijn bij de brandweer 144 duizend meldingen binnengekomen, iets meer dan in 2004. Daaronder waren 101 duizend brandmeldingen. Zes van de tien brandmeldingen is loos alarm. Acht van de tien loze brandalarmen komt van een brandmeldinstallatie. Het aantal geregistreerde branden, 43 duizend, is nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van 2004.

Veel van de informatie in de publicatie “Brandweerstatistiek 2005“ wordt door middel van tabellen en grafieken regionaal gepresenteerd, zoals per provincie en naar grootteklasse van gemeenten.

Brandweerstatistiek 2005

Prijs: € 16,00
Kengetal: W-35
ISBN 10: 90-357-1789-9
ISBN 13: 978-90-357-1789-3
ISSN: 1385-8157

U kunt deze publicatie bestellen bij CBS-Verkoop.