Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Regio's Perioden Brandmeldingen Totaal brandmeldingen (aantal) Brandmeldingen Buitenbrand (aantal) Brandmeldingen Schoorsteenbrand (aantal)
Totaal Nederland 2013 86.881 19.401 1.720
Noord-Nederland (LD) 2013 7.866 1.965 221
Oost-Nederland (LD) 2013 16.861 3.714 500
West-Nederland (LD) 2013 44.725 9.288 550
Zuid-Nederland (LD) 2013 17.429 4.434 449
Groningen (PV) 2013 2.136 630 55
Friesland (PV) 2013 2.894 690 84
Drenthe (PV) 2013 2.836 645 82
Overijssel (PV) 2013 5.657 992 162
Flevoland (PV) 2013 2.140 602 26
Gelderland (PV) 2013 9.064 2.120 312
Utrecht (PV) 2013 5.702 1.153 135
Noord-Holland (PV) 2013 13.052 2.748 176
Zuid-Holland (PV) 2013 24.068 4.852 190
Zeeland (PV) 2013 1.903 535 49
Noord-Brabant (PV) 2013 11.741 2.878 352
Limburg (PV) 2013 5.688 1.556 97
Gemeenten: 250.000 en meer inwoners 2013 15.872 3.045 23
Gemeenten: 150.000 tot 250.000 inwoners 2013 9.737 2.024 91
Gemeenten: 100.000 tot 150.000 inwoners 2013 11.814 2.376 106
Gemeenten: 50.000 tot 100.000 inwoners 2013 17.096 3.997 235
Gemeenten: 20.000 tot 50.000 inwoners 2013 25.171 6.045 932
Gemeenten: minder dan 20.000 inwoners 2013 7.191 1.914 333
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over meldingen, inclusief loze meldingen, die bij de gemeentelijke brandweerkorpsen binnen komen. Het gaat om brandmeldingen en verzoeken om hulp. De branden worden onderverdeeld naar buitenbranden, binnenbranden en schoorsteenbranden. Hulpverlening wordt nader uitgesplitst in hulpverlening in gebouwen en hulpverlening op andere plaatsen.

De cijfers zijn beschikbaar per landsdeel, provincie en gemeentegroottegroep naar inwonertal.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland en van de twee gemeentegroottegroepen met de hoogste inwoneraantallen.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Flevoland, Noord-Holland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland en per gemeentegroottegroep.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Brandmeldingen
Meldingen voor brandbestrijding; inclusief loos-alarmmeldingen.
Totaal brandmeldingen
Buitenbrand
Brand in de open lucht, waarbij in het algemeen geen gebouwen
betrokken zijn.
Schoorsteenbrand
Brand in een rookafvoerkanaal.