Zoekresultaten

6195 resultaten voor besteedbaar inkomen
6195 resultaten voor besteedbaar inkomen

Pagina 244 van 248

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2013

Zorguitgaven; functies en aanbieders, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Autochtone moeders maken vaker gebruik van kraamzorg dan allochtone moeders

In de periode 2001-2011 maakte gemiddeld 95 procent van de vrouwen van 15 tot 50 jaar die in de voorgaande twee jaar waren bevallen gebruik van kraamzorg. Dit percentage is behoorlijk stabiel...

Artikelen

Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001

Bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten, investeringen van bedrijfsklassen en grootteklassen. Particuliere milieudienstverlening

Cijfers

Psychisch belastend werk naar beroep

Psychische arbeidsbelasting kan leiden tot voortijdig beëindigen van een loopbaan. Wat wordt beschouwd als psychisch sociale arbeidsbelasting?

Publicaties

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken 2012-2019

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

Ondervonden delicten; persoonskenmerken 2012-2019

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; tijdreeks, 1986-2005

Aantallen van en uitgaven aan cursussen of opleidingen, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Lange vakanties buitenland;duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties buitenland. Duur, uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2015

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2015

Cijfers

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid 2022

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

Bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten, investeringen van bedrijfsklassen en grootteklassen. Voorbereiding tot recycling

Cijfers

Lange vakanties Nederland; duur, uitgaven naar vakantiekenmerken, 2002-2016

Lange vakanties Nederland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.

Cijfers

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon, 2006-2014

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht, leeftijd, herkomst, SBI'08 en maandloon

Cijfers

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Cijfers

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2016

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2016

Cijfers

Verdeling brede welvaart in 2020 vergelijkbaar met die in 2019

Laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond hebben een hogere brede welvaart

Artikelen

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ naar regio

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar (WAO, Wajong, WAZ), geslacht, leeftijd en regio.

Cijfers

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2017

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2017

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio.

Cijfers

Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie 2005-2016

Lasten, baten en saldo per functie, per regio.

Cijfers

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers