Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2010 956.210
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2010 95.200
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2010 198.190
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2010 455.555
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2010 207.265
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2010 29.000
A-U Alle economische activiteiten Friesland (PV) 2010 38.795
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2010 27.405
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2010 60.910
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2010 20.755
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2010 116.525
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2010 75.680
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2010 168.970
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2010 188.815
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2010 22.090
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2010 149.915
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2010 57.355
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2010 7.430
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2010 2.315
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2010 19.250
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2010 18.720
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2010 7.440
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2010 12.640
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2010 10.085
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2010 9.220
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2010 8.100
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2010 20.390
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2010 7.765
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2010 32.755
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2010 38.940
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2010 24.240
A-U Alle economische activiteiten Arnhem / Nijmegen (CR) 2010 35.940
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2010 17.405
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2010 75.680
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2010 22.360
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2010 12.925
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2010 9.805
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2010 13.355
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2010 8.200
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2010 84.305
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2010 18.020
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2010 21.515
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2010 43.165
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2010 13.450
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2010 17.705
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2010 71.545
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2010 21.435
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2010 6.310
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2010 15.780
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2010 36.500
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2010 26.775
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2010 41.630
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2010 45.010
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2010 14.950
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2010 13.730
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2010 28.675
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2010 20.755
A-U Alle economische activiteiten Groningen (GA) 2010 9.985
A-U Alle economische activiteiten Leeuwarden (GA) 2010 4.405
A-U Alle economische activiteiten Zwolle (GA) 2010 5.660
A-U Alle economische activiteiten Enschede (GA) 2010 6.895
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn (GA) 2010 7.980
A-U Alle economische activiteiten Arnhem (GA) 2010 7.725
A-U Alle economische activiteiten Nijmegen (GA) 2010 7.535
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort (GA) 2010 9.615
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (GA) 2010 24.575
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (GA) 2010 70.090
A-U Alle economische activiteiten Haarlem (GA) 2010 11.905
A-U Alle economische activiteiten Leiden (GA) 2010 12.010
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage (GA) 2010 35.615
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam (GA) 2010 48.590
A-U Alle economische activiteiten Dordrecht (GA) 2010 11.865
A-U Alle economische activiteiten Breda (GA) 2010 10.265
A-U Alle economische activiteiten Tilburg (GA) 2010 10.915
A-U Alle economische activiteiten 's-Hertogenbosch (GA) 2010 10.790
A-U Alle economische activiteiten Eindhoven (GA) 2010 18.120
A-U Alle economische activiteiten Geleen / Sittard (GA) 2010 6.710
A-U Alle economische activiteiten Heerlen (GA) 2010 8.040
A-U Alle economische activiteiten Maastricht (GA) 2010 6.005
A-U Alle economische activiteiten Groningen (SG) 2010 18.150
A-U Alle economische activiteiten Leeuwarden (SG) 2010 7.885
A-U Alle economische activiteiten Zwolle (SG) 2010 9.075
A-U Alle economische activiteiten Enschede (SG) 2010 14.940
A-U Alle economische activiteiten Apeldoorn (SG) 2010 11.440
A-U Alle economische activiteiten Arnhem (SG) 2010 18.465
A-U Alle economische activiteiten Nijmegen (SG) 2010 13.930
A-U Alle economische activiteiten Amersfoort (SG) 2010 16.685
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (SG) 2010 35.170
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (SG) 2010 95.370
A-U Alle economische activiteiten Haarlem (SG) 2010 23.160
A-U Alle economische activiteiten Leiden (SG) 2010 17.295
A-U Alle economische activiteiten 's-Gravenhage (SG) 2010 56.615
A-U Alle economische activiteiten Rotterdam (SG) 2010 57.155
A-U Alle economische activiteiten Dordrecht (SG) 2010 14.235
A-U Alle economische activiteiten Breda (SG) 2010 19.035
A-U Alle economische activiteiten Tilburg (SG) 2010 15.470
A-U Alle economische activiteiten 's-Hertogenbosch (SG) 2010 12.740
A-U Alle economische activiteiten Eindhoven (SG) 2010 23.320
A-U Alle economische activiteiten Geleen / Sittard (SG) 2010 7.385
A-U Alle economische activiteiten Heerlen (SG) 2010 10.420
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008. De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar regionale kenmerken gebaseerd op de
gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal
bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.