Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

SBI '93 Perioden Banen van werknemers totaal (x 1 000) Mannelijke werknemers (x 1 000) Vrouwelijke werknemers (x 1 000)
A-Q Alle economische activiteiten .. 2009 december voorlopig 7.788,6 4.156,6 3.632,0
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2009 december voorlopig 111,9 79,6 32,3
011 Akker- en tuinbouw 2009 december voorlopig 60,8 37,5 23,2
0111 Akkerbouw 2009 december voorlopig 2,9 2,2 0,7
0112 Tuinbouw (geen fruitteelt) 2009 december voorlopig 54,9 33,5 21,4
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 2009 december voorlopig 47,7 28,2 19,5
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 2009 december voorlopig 7,2 5,3 1,9
0113 Fruitteelt 2009 december voorlopig 2,9 1,8 1,1
012 Fokken en houden van dieren 2009 december voorlopig 11,9 8,6 3,3
0121 Fokken en houden van rundvee 2009 december voorlopig 6,3 4,8 1,6
0122 Fokken en houden van overige .. 2009 december voorlopig 0,7 0,3 0,4
0123 Fokken en houden van varkens 2009 december voorlopig 1,3 1,0 0,3
0124 Fokken en houden van pluimvee 2009 december voorlopig 2,1 1,5 0,6
0125 Fokken en houden van overige dieren 2009 december voorlopig 1,4 0,9 0,5
013 Akker- en/of tuinbouw in .. 2009 december voorlopig 1,9 1,3 0,5
014 Hoveniersbedrijven en .. 2009 december voorlopig 34,9 30,3 4,6
0141 Hoveniersbedrijven en .. 2009 december voorlopig 33,7 29,3 4,4
01411 Hoveniersbedrijven 2009 december voorlopig 16,1 14,5 1,6
01412 Dienstverlening voor de akker- .. 2009 december voorlopig 17,6 14,8 2,8
0142 Dienstverlening voor het fokken .. 2009 december voorlopig 1,3 1,1 0,2
015 Jacht 2009 december voorlopig 0,0 0,0 0,0
02 Bosbouw en dienstverlening voor .. 2009 december voorlopig 1,3 0,9 0,4
05 Visserij, kweken van vis en .. 2009 december voorlopig 1,1 0,9 0,2
0501 Visserij 2009 december voorlopig 0,8 0,7 0,1
05011 Zee- en kustvisserij 2009 december voorlopig 0,7 0,6 0,1
05012 Binnenvisserij 2009 december voorlopig 0,1 0,0 0,0
0502 Kweken van vis en schaaldieren 2009 december voorlopig 0,4 0,3 0,1
C Winning van delfstoffen 2009 december voorlopig 7,8 6,7 1,1
10 Turfwinning 2009 december voorlopig 0,0 0,0 0,0
11 Aardolie- en aardgaswinning en .. 2009 december voorlopig 5,7 4,8 0,9
111 Aardolie- en aardgaswinning 2009 december voorlopig 3,1 2,6 0,5
112 Dienstverlening voor de aardolie- .. 2009 december voorlopig 2,5 2,2 0,4
14 Winning van zand, grind, klei, .. 2009 december voorlopig 2,1 1,8 0,3
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2009 december voorlopig 0,9 0,7 0,1
1421 Zand- en grindwinning 2009 december voorlopig 0,8 0,7 0,1
1422 Kleiwinning 2009 december voorlopig 0,1 0,1 0,0
1440a Zout- en overige delfstofwinning 2009 december voorlopig 1,2 1,1 0,1
D Industrie 2009 december voorlopig 805,6 622,6 183,0
15 VV voedingsmiddelen en dranken 2009 december voorlopig 122,4 80,2 42,2
151 Slachterijen en vleesverwerking 2009 december voorlopig 18,9 13,9 5,0
1511 Slachterijen (geen pluimvee-) 2009 december voorlopig 5,7 4,9 0,8
1512 Pluimveeslachterijen 2009 december voorlopig 3,0 2,2 0,8
1513 Vleesverwerking 2009 december voorlopig 10,1 6,8 3,3
15131 VV snacks en kant-en-klaar .. 2009 december voorlopig 4,1 2,4 1,7
15132 VV vleeswaren (geen snacks) en .. 2009 december voorlopig 6,0 4,4 1,6
152 Visverwerking 2009 december voorlopig 3,2 1,8 1,4
153 Groente- en fruitverwerking 2009 december voorlopig 9,9 7,4 2,5
1531 VV aardappelproducten 2009 december voorlopig 4,1 3,3 0,8
1532 VV fruit- en groentesap 2009 december voorlopig 0,7 0,6 0,2
1533 Groente- en fruitverwerking .. 2009 december voorlopig 5,1 3,5 1,5
154 VV plantaardige en dierlijke .. 2009 december voorlopig 2,7 2,2 0,5
1541 VV ruwe plantaardige en .. 2009 december voorlopig 0,5 0,4 0,1
1542 Raffinage van plantaardige en .. 2009 december voorlopig 1,5 1,2 0,3
1543 Vervaardiging van margarine 2009 december voorlopig 0,7 0,6 0,1
155 Vervaardiging van zuivelproducten 2009 december voorlopig 11,1 8,7 2,4
1551 VV zuivelproducten (geen .. 2009 december voorlopig 10,4 8,2 2,2
1552 Bereiding van consumptie-ijs 2009 december voorlopig 0,7 0,4 0,3
156 Vervaardiging van meel 2009 december voorlopig 3,4 2,8 0,6
1561 VV meel (geen zetmeel) 2009 december voorlopig 1,3 1,0 0,3
1562 Vervaardiging van zetmeel 2009 december voorlopig 2,1 1,8 0,3
157 Vervaardiging van diervoeder 2009 december voorlopig 7,4 6,2 1,2
1571 Vervaardiging van veevoeder 2009 december voorlopig 6,0 5,1 0,9
1572 VV voer voor huisdieren 2009 december voorlopig 1,4 1,1 0,3
158 VV overige voedingsmiddelen 2009 december voorlopig 59,4 32,0 27,4
1581 Broodfabrieken, brood- en .. 2009 december voorlopig 34,9 15,1 19,8
1582 Banketfabrieken en vervaardiging .. 2009 december voorlopig 5,9 3,5 2,4
1583a Cacao-, chocolade-, .. 2009 december voorlopig 7,2 5,0 2,2
1585 Vervaardiging van deegwaren 2009 december voorlopig 0,0 0,0 0,0
1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen 2009 december voorlopig 3,1 2,2 0,9
1587 VV azijn, specerijen en kruiderijen 2009 december voorlopig 2,3 1,8 0,5
1588 VV gehomogeniseerde preparaten .. 2009 december voorlopig 1,7 1,3 0,4
1589 VV overige voedingsmiddelen niet .. 2009 december voorlopig 4,3 3,1 1,2
159 Vervaardiging van dranken 2009 december voorlopig 6,6 5,3 1,3
1591b VV gedistilleerd en wijn 2009 december voorlopig 0,8 0,6 0,2
1596 Bierbrouwerijen 2009 december voorlopig 3,8 3,0 0,7
1597 Mouterijen 2009 december voorlopig 0,1 0,1 0,0
1598 VV mineraalwater en frisdranken 2009 december voorlopig 2,0 1,7 0,3
16 Verwerking van tabak 2009 december voorlopig 3,2 2,6 0,5
17 Vervaardiging van textiel 2009 december voorlopig 10,7 7,1 3,7
171 Bewerken en spinnen van .. 2009 december voorlopig 0,2 0,2 0,1
172 Weven van textiel 2009 december voorlopig 1,2 1,0 0,2
173 Textielveredeling 2009 december voorlopig 1,4 1,0 0,4
174 VV textielwaren (geen kleding) 2009 december voorlopig 3,7 1,7 2,0
175 VV overige textielproducten 2009 december voorlopig 4,0 3,1 0,9
1751 VV vloerkleden en tapijt 2009 december voorlopig 2,2 1,8 0,4
1752 VV bindgaren, touw en netten 2009 december voorlopig 0,2 0,1 0,0
1753 VV vilt- en vezelvlies 2009 december voorlopig 0,8 0,7 0,1
1754 VV overige textielproducten niet .. 2009 december voorlopig 0,8 0,5 0,3
176 VV gebreide en gehaakte stoffen 2009 december voorlopig 0,1 0,1 0,0
177 VV gebreide en gehaakte artikelen 2009 december voorlopig 0,1 0,0 0,1
18 VV kleding; bereiden en verven van .. 2009 december voorlopig 2,2 0,8 1,4
19 VV leer en lederwaren (geen kleding) 2009 december voorlopig 1,7 1,1 0,6
191 Looien en bewerken van leer 2009 december voorlopig 0,5 0,4 0,1
192 VV lederwaren (geen kleding en .. 2009 december voorlopig 0,5 0,3 0,2
193 Vervaardiging van schoeisel 2009 december voorlopig 0,7 0,4 0,3
20 Houtindustrie en vervaardiging van .. 2009 december voorlopig 15,3 13,7 1,6
201 Primaire houtbewerking 2009 december voorlopig 1,5 1,3 0,2
20101 Zagen van hout; vervaardiging .. 2009 december voorlopig 1,1 1,0 0,1
20102 Verduurzamen van hout 2009 december voorlopig 0,4 0,3 0,1
202 VV fineer- en plaatmaterialen 2009 december voorlopig 0,3 0,3 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar economische activiteit. Voor de indeling naar economische activiteiten wordt de Standaard bedrijfsindeling 1993 gebruikt.
Per economische activiteit is zowel het totaal aantal banen, als het aantal banen van mannen en vrouwen gegeven.

Gegevens beschikbaar van december 2006 tot en met december 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2009 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2006 tot en met 2008 zijn nader voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers totaal
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een
economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een
financiële beloning staat.
Mannelijke werknemers
Vrouwelijke werknemers