Zoekresultaten

5724 resultaten voor besteedbaar inkomen
5724 resultaten voor besteedbaar inkomen

Pagina 228 van 229

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfsklasse (SBI 2008)

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Sterfte per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) naar kenmerken van de overledenen, overlijden en besluitvorming, aug - nov

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen Betalingsplichtigen

Cijfers

Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Investeringen en jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019, derde kwartaal

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is de gezinssituatie beschreven van alle 15-jarigen die tussen 1999 en 2008 in Nederland woonden. Nagegaan wordt of deze kinderen bij beide ouders,...

Artikelen

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2011

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, leefvorm en duur.

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Hoger beroepsonderwijs; schoolverlaters, diplomaniveau, persoonskenmerken, bedrijfstak

Cijfers

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Dienstverlening; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Horeca, informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening

Cijfers

Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Milieu - economische kerncijfers. Herkomst en bestemming.

Cijfers

Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders, 1969-2016

Lange vakanties van Nederlanders. Bestemming en uitgaven.

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)

Cijfers

Gebieden in Nederland 1996

Gebieden in Nederland; 1996

Cijfers

Gebieden in Nederland 1997

Gebieden in Nederland, 1997

Cijfers

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Hoofdbanen van werknemers; woon- en werkregio, geslacht en leeftijd

Hoofdbanen van werknemers. Naar woonregio, werkregio, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/inwoner

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/woonruimte

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in mln euro

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad 1969-2009

kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio-indeling 2015, 2004-2014

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse bevolking voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers