Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Oprichtingen van bedrijven Totaal oprichtingen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 0 tot 10 werkzame personen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bestaansduur Eenjarige bedrijven (aantal) Oprichtingen van bedrijven Bestaansduur Meerjarige bedrijven (aantal) Opheffingen van bedrijven Totaal opheffingen (aantal) Opheffingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 0 tot 10 werkzame personen (aantal) Opheffingen van bedrijven Bedrijfsgrootte 10 of meer werkzame personen (aantal) Opheffingen van bedrijven Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Opheffingen van bedrijven Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal) Opheffingen van bedrijven Bestaansduur Eenjarige bedrijven (aantal) Opheffingen van bedrijven Bestaansduur Meerjarige bedrijven (aantal) Fusies en overnames (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2013* 172.270 171.220 1.050 137.130 35.145 . . 129.030 127.450 1.580 93.630 35.395 43.960 85.070 5.055
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2013* 163.005 161.980 1.025 136.480 26.525 . . 120.360 118.820 1.540 93.105 27.250 40.215 80.145 4.775
A-F Landbouw en nijverheid 2013* 21.655 21.470 180 18.485 3.170 . . 19.465 18.995 470 15.615 3.850 5.130 14.335 1.030
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013* 3.540 3.520 25 3.195 345 . . 3.465 3.430 35 2.980 480 805 2.660 115
01 Landbouw 2013* 3.450 3.425 25 3.120 330 . . 3.365 3.335 30 2.925 440 780 2.590 110
011 Teelt van eenjarige gewassen 2013* 620 605 15 520 100 . . 705 690 15 590 115 160 545 35
012 Teelt van meerjarige gewassen 2013* 105 105 0 95 10 . . 90 85 5 75 15 35 55 5
013 Teelt van sierplanten 2013* 170 170 0 135 35 . . 260 255 5 190 70 65 195 25
014 Veeteelt en fokkerijen 2013* 1.310 1.310 0 1.205 100 . . 1.465 1.465 5 1.345 125 300 1.165 15
015 Gemengd bedrijf 2013* 100 100 0 75 30 . . 60 60 0 20 40 20 40 5
016 Dienstverlening voor de landbouw 2013* 1.145 1.140 5 1.090 55 . . 785 780 5 710 75 195 590 25
017 Jacht 2013* . . . . . . . . . . . . . . .
02 Bosbouw 2013* 35 35 0 25 5 . . 30 30 0 25 10 5 25 0
021 Bosbouw 2013* 15 15 0 15 0 . . 20 20 0 15 5 5 15 0
022 Exploitatie van bossen 2013* 5 5 0 0 0 . . 5 5 0 0 0 0 5 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2013* 15 15 0 10 0 . . 10 10 0 10 0 0 5 0
03 Visserij 2013* 60 60 0 45 10 . . 65 65 0 35 35 20 50 5
031 Visserij 2013* 45 45 0 35 10 . . 55 55 0 25 25 15 40 5
032 Viskwekerij 2013* 15 15 0 10 0 . . 15 15 0 5 5 5 10 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013* 4.990 4.900 95 3.680 1.310 . . 4.175 3.965 210 2.785 1.390 1.150 3.030 470
B-F Nijverheid en energie 2013* 18.110 17.955 160 15.290 2.825 . . 16.000 15.565 435 12.630 3.370 4.330 11.670 910
B Delfstoffenwinning 2013* 55 55 0 25 30 . . 35 30 0 10 25 15 20 5
06 Winning van aardolie en aardgas 2013* 10 10 0 0 10 . . 5 5 0 0 5 5 5 0
061 Winning van aardolie 2013* 10 10 0 0 5 . . 5 5 0 0 5 0 0 0
062 Winning van aardgas 2013* 0 0 0 0 0 . . 5 0 0 0 5 0 0 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2013* 10 10 0 0 10 . . 5 5 0 0 5 5 5 0
081 Winning van zand, grind en klei 2013* 5 5 0 0 5 . . 5 5 0 0 0 0 0 0
089 Winning van overige delfstoffen 2013* 5 0 0 0 5 . . 5 5 0 0 5 0 0 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2013* 40 40 0 20 15 . . 20 20 0 5 15 10 10 5
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2013* 35 35 0 20 15 . . 20 20 0 5 15 10 10 5
099 Dienstverlening overige winning 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
C Industrie 2013* 4.600 4.510 85 3.495 1.105 . . 3.955 3.750 205 2.705 1.250 1.050 2.900 430
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013* 575 550 25 465 110 . . 445 415 30 350 95 145 300 45
10 Voedingsmiddelenindustrie 2013* 525 500 25 435 90 . . 430 400 30 340 85 140 290 45
Vervaardiging van consumentenartikelen 2013* 2.210 2.165 45 1.855 355 . . 1.945 1.860 80 1.520 425 520 1.425 135
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen 2013* 1.285 1.245 40 1.015 265 . . 1.210 1.155 55 920 295 320 890 100
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2013* 60 55 5 50 10 . . 60 55 5 45 15 15 45 5
102 Visverwerkende industrie 2013* 10 10 0 5 0 . . 10 10 0 5 5 5 5 0
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2013* 5 5 0 5 5 . . 5 5 0 5 5 0 5 5
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2013* 5 5 0 0 0 . . 5 5 0 0 5 0 5 0
105 Zuivelindustrie 2013* 10 10 0 5 5 . . 10 10 0 5 5 5 10 5
Vervaardiging van intermediaire goederen 2013* 1.160 1.140 20 825 335 . . 1.075 1.015 60 695 380 260 810 130
106 Meelindustrie 2013* 10 10 0 5 5 . . 5 5 0 0 5 0 5 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2013* 340 325 15 310 30 . . 280 260 15 255 25 100 180 10
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2013* 80 75 5 50 30 . . 40 40 5 20 20 10 30 10
109 Diervoederindustrie 2013* 5 5 0 5 5 . . 15 10 0 5 10 5 10 10
11 Drankenindustrie 2013* 45 45 0 30 15 . . 15 15 0 10 5 5 10 0
110 Drankenindustrie 2013* 45 45 0 30 15 . . 15 15 0 10 5 5 10 0
12 Tabaksindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Tabaksindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Textielindustrie 2013* 165 160 0 150 15 . . 135 135 5 120 20 30 105 10
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013* 375 370 0 330 40 . . 375 370 5 325 50 100 275 20
131 Spinnerijen 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Weverijen 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Textielveredelingsindustrie 2013* 30 30 0 25 0 . . 35 30 0 30 5 10 25 0
139 Overige textielproductenindustrie 2013* 130 130 0 120 10 . . 105 100 5 85 15 25 80 10
14 Kledingindustrie 2013* 175 175 0 155 20 . . 200 195 0 175 25 55 145 5
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2013* 170 170 0 150 20 . . 195 190 0 170 20 50 145 5
142 Bontartikelenindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Gebreide kledingindustrie 2013* 5 5 0 5 0 . . 5 5 0 5 0 0 5 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2013* 35 35 0 30 10 . . 40 40 0 30 10 15 20 5
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2013* 30 30 0 25 5 . . 30 30 0 25 5 15 15 5
152 Schoenenindustrie 2013* 5 5 0 5 0 . . 5 5 0 5 5 0 5 0
16 Houtindustrie 2013* 135 135 5 95 40 . . 170 160 10 120 55 35 140 10
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2013* 260 260 5 185 80 . . 310 300 10 225 90 60 250 25
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2013* 360 350 10 250 110 . . 515 480 35 335 180 90 430 45
161 Primaire houtbewerking e.d. 2013* 20 20 0 10 10 . . 15 15 0 10 5 5 10 0
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2013* 115 110 5 80 35 . . 160 145 10 110 50 30 125 10
17 Papierindustrie 2013* 15 15 0 5 10 . . 20 15 5 5 15 5 15 5
17-18 Papier- en grafische industrie 2013* 225 220 5 155 70 . . 345 320 25 220 125 55 290 35
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2013* 5 5 0 0 0 . . 5 5 0 0 5 0 0 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2013* 15 10 0 5 10 . . 15 10 5 5 10 0 15 5
18 Grafische industrie 2013* 210 205 5 150 60 . . 325 305 20 210 115 50 275 30
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2013* 165 160 5 110 55 . . 275 260 20 170 105 40 235 30
182 Repro van geluid, beeld en software 2013* 40 40 0 40 5 . . 50 50 0 40 10 10 40 0
19 Aardolie-industrie 2013* 5 5 0 0 5 . . 5 5 0 0 5 0 0 0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2013* 150 145 5 55 95 . . 140 135 10 50 95 50 95 35
191 Cokesfabrieken 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Aardolie-industrie 2013* 5 5 0 0 5 . . 5 5 0 0 5 0 0 0
20 Chemische industrie 2013* 55 50 0 15 40 . . 40 40 5 15 30 10 30 10
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013* 70 70 5 15 55 . . 55 50 5 15 40 20 35 15
201 Basischemie 2013* 20 20 0 5 15 . . 15 10 0 0 10 5 10 5
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2013* 5 5 0 0 5 . . 5 5 0 0 5 0 5 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2013* 15 15 0 10 5 . . 15 15 0 5 10 5 10 0
205 Overige chemische productenindustrie 2013* 10 10 0 0 10 . . 5 5 0 0 0 0 5 0
206 Synthetische vezelindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 5 5 0 0 5 0 5 0
21 Farmaceutische industrie 2013* 20 20 0 0 15 . . 10 10 0 0 10 5 5 5
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2013* 15 15 0 0 15 . . 10 10 0 0 10 5 5 5
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2013* 75 70 5 40 35 . . 85 80 5 35 50 25 55 20
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2013* 200 195 5 130 70 . . 225 220 5 140 85 55 170 30
221 Rubberproductenindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 10 5 0 5 5 0 5 5
222 Kunststofproductenindustrie 2013* 70 70 5 35 35 . . 75 75 5 30 45 25 50 15
23 Bouwmaterialenindustrie 2013* 125 125 0 90 35 . . 140 140 0 105 35 25 110 10
231 Glas- en glaswerkindustrie 2013* 50 50 0 45 5 . . 55 55 0 50 5 10 45 0
232 Vuurvast keramische productindustrie 2013* . . . . . . . . . . . . . . .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 5 5 0 0 0 0 5 0
234 Overige keramische industrie 2013* 15 15 0 10 5 . . 20 20 0 15 5 5 15 0
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2013* 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen, het aantal opheffingen en het aantal fusies en overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen en opheffingen zijn ook beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en bestaansduur. De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2007 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over alle jaren zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.
De bestaansduur van oprichtingen van bedrijven van het meest recente jaar zijn niet beschikbaar.

Wijzigingen per 9 september 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door:
- Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Oprichtingen van bedrijven
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf nieuw is. De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting.

Niet als oprichting worden beschouwd:
- ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing met behoud van afzetmarkt;
- reactivering

Wel is er sprake van een oprichting als:
- het productieproces (de activiteit) ingrijpend wordt gewijzigd;
- een verhuizing plaatsvindt met opbouw van een nieuwe afzetmarkt.
Totaal oprichtingen
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf nieuw is. De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting.

Niet als oprichting worden beschouwd:
- ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing met behoud van afzetmarkt;
- reactivering

Wel is er sprake van een oprichting als:
- het productieproces (de activiteit) ingrijpend wordt gewijzigd;
- een verhuizing plaatsvindt met opbouw van een nieuwe afzetmarkt.
Bedrijfsgrootte
Indeling van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

0 tot 10 werkzame personen
Bedrijven met 0 tot 10 werkzame personen
10 of meer werkzame personen
Bedrijven met 10 of meer werkzame personen
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.
Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.


Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.
Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.
Bestaansduur
De periode waarin een bedrijf bestaat, waarbij de datum van inschrijving in het ABR geldt als moment van ontstaan en de datum van opheffing van het bedrijf in het ABR als het tijdstip van beëindiging.


Eenjarige bedrijven
Een eenjarig bedrijf is een bedrijf waarvan de oprichting en de opheffing binnen een jaar (365 dagen) heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staan oprichtingen van meerjarige bedrijven. Deze bedrijven zijn langer dan één jaar actief.
Meerjarige bedrijven
Deze bedrijven zijn langer dan één jaar (365 dagen) actief.
Opheffingen van bedrijven
Een opheffing is de beëindiging van een bedrijf zonder dat daarbij sprake is van een voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Hierbij is de identiteit van het bedrijf van grote betekenis. Als bijvoorbeeld na een verhuizing van een winkel de klantenkring opnieuw moet worden opgebouwd, dan wordt dit beschouwd als opheffing van het oorspronkelijke bedrijf en de oprichting van een nieuw bedrijf. Er is geen sprake van een opheffing als de activiteiten worden voortgezet. De bedrijfeenheid (met bijbehorende werkgelegenheid) behoort niet meer tot de populatie. Het bekendste voorbeeld is het faillissement.

Niet als opheffing worden beschouwd:
- beëindiging als gevolg van fusie, overname of opsplitsing;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- reactivering
Totaal opheffingen
Een opheffing is de beëindiging van een bedrijf zonder dat daarbij sprake is van een voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Hierbij is de identiteit van het bedrijf van grote betekenis. Als bijvoorbeeld na een verhuizing van een winkel de klantenkring opnieuw moet worden opgebouwd, dan wordt dit beschouwd als opheffing van het oorspronkelijke bedrijf en de oprichting van een nieuw bedrijf. Er is geen sprake van een opheffing als de activiteiten worden voortgezet. De bedrijfeenheid (met bijbehorende werkgelegenheid) behoort niet meer tot de populatie. Het bekendste voorbeeld is het faillissement.

Niet als opheffing worden beschouwd:
- beëindiging als gevolg van fusie, overname of opsplitsing;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- reactivering
Bedrijfsgrootte
Indeling van bedrijven gebaseerd op het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst, inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.0 tot 10 werkzame personen
Bedrijven met 0 tot 10 werkzame personen
10 of meer werkzame personen
Bedrijven met 10 of meer werkzame personen
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is, bijvoorbeeld besloten vennootschap, naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap, vereniging, stichting, maatschap, eenmanszaak en dergelijke.
Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. Als een bedrijf uit meer dan één rechtspersoon bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.
Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.
Bestaansduur
De periode waarin een bedrijf bestaat, waarbij de datum van inschrijving in het ABR geldt als moment van ontstaan en de datum van opheffing van het bedrijf in het ABR als het tijdstip van beëindiging.Eenjarige bedrijven
Een eenjarig bedrijf is een bedrijf waarvan de oprichting en de opheffing binnen een jaar (365 dagen) heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staan opheffingen van meerjarige bedrijven. Deze bedrijven zijn langer dan één jaar economisch actief geweest.
Meerjarige bedrijven
Deze bedrijven zijn langer dan één jaar (365 dagen) actief geweest.
Fusies en overnames
- Fusie: De oorspronkelijke productiefactoren van twee of meer bedrijven worden voortgezet in één ‘nieuw’ bedrijf. De oorspronkelijke bedrijven bestaan niet meer als zodanig, maar zijn geen opheffing. Daartegenover staat dat het nieuwe bedrijf geen oprichting is. Samenvoegen van minstens twee bestaande bedrijfseenheden uit de populatie tot één nieuwe bedrijfseenheid. Daarbij wordt geen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.
- Overname: Het overgenomen bedrijf bestaat niet meer als zodanig, maar er is geen opheffing. Het andere bedrijf heeft zijn productiefactoren uitgebreid en blijft in dezelfde hoedanigheid voortbestaan. Samenvoegen van minstens één bedrijfseenheid uit de populatie bij één andere bestaande bedrijfseenheid. Daarbij wordt geen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.