Zoekresultaten

1547 resultaten voor bebouwd terrein
1547 resultaten voor bebouwd terrein

Pagina 1 van 62

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en gemeenten

Cijfers
Artikelen

Bebouwd terrein

Het bebouwde gebied blijft toenemen. De toename van het bebouwde gebied is gemiddeld 0,8 procent per jaar.

Overig

Bebouwd terrein

Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.

Overig

Semi-bebouwd terrein

Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.

Overig

10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur

In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied...

Artikelen

Semiverhard overig terrein

Overig semi-bebouwd terrein met een zekere mate van verharding.

Overig

Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw

In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond nam af met 244 vierkante kilometer, de...

Artikelen

CBS zoekt IT-professionals voor modernisering IT-landschap

Het CBS is een innovatieve kennisorganisatie, waar jaarlijks ongeveer 600 onderzoeken worden uitgevoerd op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en provincies

Cijfers

Bijna een kwart Zuid-Holland nu bebouwd

In de periode 1996 tot en met 2015 is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in de provincie Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent...

Artikelen

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein

In 2012-2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen, vooral open nat natuurlijk terrein. Ook de bebouwde oppervlakte groeide, met 4,7 duizend hectare....

Artikelen

Regionale brede welvaart 2022

In deze publicatie staat de regionale brede welvaart centraal. Na een korte introductie van brede welvaart in het algemeen wordt uitgelegd hoe dit concept is geregionaliseerd.

Publicaties

Glastuinbouw groeit sneller dan bebouwd gebied

Het terrein voor glastuinbouw groeide tussen 1996 en 2008 sneller dan het bebouwd terrein. Er is in die twaalf jaar een glazen stad ter grootte van Haarlem bijgebouwd. Ruim de helft van het terrein...

Artikelen

Gezocht: statistische analisten met passie voor data

Het CBS verricht jaarlijks 600 onderzoeken op allerlei terreinen van de samenleving.

Artikelen

Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van...

Artikelen

Veel nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied

In de periode 2000–2006 zijn van de 323 duizend woningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd 140 duizend woningen (43 procent) gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied.

Artikelen
Artikelen

Budgetmaatschappijen winnen terrein

Budgetmaatschappijen spelen een steeds belangrijker rol binnen de luchtvaartsector.

Artikelen

Pootaardappelen winnen terrein

Het aantal pootaardappelentelers is de afgelopen vijf jaar gestegen.

Artikelen

Verblijfsrecreatief terrein

Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals campings, bungalowparken en jeugdherbergen.

Overig

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers