Samenleving

Na invoering van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in het voorjaar van 2020 zijn minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. In de maanden april-juni 2020 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. In 2021 lag het aantal huwelijken hoger dan in 2020, maar nog lager dan in 2019.

De afgelopen jaren nam het aantal stellen dat voor het geregistreerd partnerschap koos elk jaar toe. Na de invoering van de coronamaatregelen werden in 2020 minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2019, maar de daling was kleiner dan van het aantal huwelijken. Vanaf juni 2020 lag het aantal geregistreerd partnerschappen weer boven het niveau van 2019.

Meer kinderen geboren

In 2020 liep het maandelijks aantal geboorten in de pas met die in 2018 en 2019. Er werden in totaal 168 duizend kinderen geboren. In 2021 lag het aantal geboorten hoger dan een jaar eerder.

Migratie afgenomen

Na de invoering van de coronamaatregelen in maart 2020 halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. Daarna nam de immigratie weer toe. Vanaf maart 2021 is het aantal immigranten hoger dan een jaar eerder, maar nog altijd lager dan in piekjaar 2019. De emigratie daalde in april en mei 2020, maar veerde daarna eveneens terug. 

Minder asielverzoeken en nareizigers in 2020

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart 2020 werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. Het aantal eerste asielverzoeken was daardoor ongeveer 40 procent lager dan in 2019. In 2020 had de maand maart met 270 eerste asielverzoeken het laagste aantal. Ook het aantal nareizigers daalde in 2020, met 8 procent ten opzichte van 2019. Sinds maart 2020 is er geleidelijk aan weer versoepeld, en het aantal eerste asielverzoeken en nareizigers neemt weer toe.