Samenleving

In week 12 (16 tot en met 22 maart) van 2020 werden maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij huwelijken mochten maximaal dertig personen aanwezig zijn. Na invoering van de maatregelen zijn minder huwelijken gesloten dan in voorgaande jaren. In de weken 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019. In oktober, november en december 2020 lag het aantal huwelijken op hetzelfde niveau als vorig jaar. In januari en februari 2021 lag het aantal huwelijken lager dan in dezelfde maanden van 2019 en 2020, en in maart lag het aantal huwelijken op hetzelfde niveau van eerdere jaren. Sinds april lag het aantal huwelijken weer boven dat van een jaar eerder.

De afgelopen jaren nam het aantal stellen dat voor het geregistreerd partnerschap koos elk jaar toe. Na de invoering van de coronamaatregelen werden in 2020 minder geregistreerde partnerschappen gesloten dan in dezelfde periode in 2019, maar de daling was kleiner dan van het aantal huwelijken. In september 2020 lag het aantal afgesloten huwelijken en geregistreerd partnerschappen tezamen ongeveer een tiende lager dan in 2019. Vanaf juni lag het aantal geregistreerd partnerschappen weer boven het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de eerste vier maanden van 2021 lag dit aantal hoger dan een jaar eerder. 

Het aantal scheidingen lag in de eerste maanden van de coronacrisis iets lager en de volgende maanden iets hoger dan vergelijkbare maanden in eerdere jaren. Dit zou te maken kunnen hebben met verschil in verwerkingssnelheid. Het CBS heeft dit nog niet nader onderzocht.

Meer kinderen geboren

In februari tot en met april 2021 werden meer kinderen geboren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het afgelopen jaar liep het maandelijks aantal geboorten in de pas met die in 2018 en 2019. In 2020 werden er in totaal 168 duizend kinderen levend geboren.

Buitenlandse migratie in eerste kwartaal 2021 afgenomen

Na de invoering van de coronamaatregelen in maart 2020 halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. In juni-september 2020 nam de immigratie toe. Na een periode van daling nam de immigratie vanaf februari 2021 weer toe. In maart, april en mei was het aantal immigranten iets hoger dan een jaar eerder. De emigratie daalde fors in april en mei 2020, maar veerde sterk terug in juni en juli. Na een periode van (overwegend) terugloop steeg de emigratie weer in maart 2021. In april nam het weer wat af en naderde deze het niveau van een jaar eerder. In mei 2021 was de emigratie iets hoger dan een jaar eerder. De emigratie is de laatste jaren sowieso lager dan de immigratie.  

Daling asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 werden er 2 735 eerste asielverzoeken gedaan, ongeveer 30 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2020 en bijna 39 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Toen deden 4 470 mensen een eerste asielverzoek. De maanden januari en februari hadden toen nog een relatief hoog aantal asielverzoeken.

Halverwege maart 2020 deed de coronacrisis van zich spreken, wat leidde tot een daling van het aantal aanvragen in maart en de maanden erna. Corona bleef zeer waarschijnlijk wel van invloed op het aantal verzoeken. Weliswaar nam het aantal asielverzoeken in het derde kwartaal van vorig jaar weer toe, het bleef onder het niveau van 2019. In het eerste kwartaal van 2021 bleef het aantal asielverzoeken laag. In februari was het aantal asielverzoeken het laagst in dit kwartaal (790).

Net zoals in de voorgaande kwartalen vormden Syriërs ook in het eerste kwartaal van 2021 de grootste groep asielzoekers met 900 eerste aanvragen. Na Syriërs vormden Algerijnen en Marokkanen met 260 en 185 asielaanvragen de grootste groepen.

Het aantal nareizigers is in het eerste kwartaal van 2021 gedaald naar 1 495, 11 procent minder dan een kwartaal eerder. Toch is het niveau hoger dan in de eerste kwartalen van 2019 en 2020 toen er 845 en 1 065 familieleden naar Nederland kwamen. Van de nareizigers in het eerste kwartaal 2021 had ongeveer de helft de Syrische nationaliteit (760). Daarnaast werden vooral asielvergunningen verleend aan nareizigers met de Jemenitische (195) en Turkse (175) nationaliteit.