Kenniscentrum voor statistieken over overheidsfinanciën

© Peter Hilz

De afdeling Overheidsfinanciën van het CBS publiceert statistieken die inzicht bieden in de financieel-economische ontwikkelingen van de overheid. Wij zetten onze kennis en data graag in om een bijdrage te leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dit doen wij onder andere via onze themapagina Overheid en Politiek.

Wij publiceren periodiek financiële statistieken over alle onderdelen van de overheid. Denk hierbij aan het Rijk, lokale overheden, onderwijs en socialezekerheidsfondsen. Deze statistieken worden samengesteld conform de verslagleggingsregels die de overheden zelf hanteren, maar ook volgens voorschriften van de Europese Unie. Belangrijke indicatoren die wij berekenen zijn het tekort en de schuld van de overheid (EMU-saldo). Volgens Europese afspraken mag het tekort niet meer dan 3% en de schuld niet meer dan 60% van het BBP bedragen. Naast macro-economische cijfers publiceren wij ook cijfers conform de administratieve indelingen van de overheden. Alle statistieken, met veel onderliggende details, zijn te vinden in StatLine, de online databank van het CBS. Deze tabellen zijn ook beschikbaar als Open data.

Naast het publiceren van tabellen brengen wij ook nieuwsberichten en achtergrondartikelen naar buiten op onze themapagina Overheid en Politiek. De kwartaalmonitor overheidsfinanciën die voor het laatst gepubliceerd is over het derde kwartaal 2023, is vervangen door het vaker publiceren van nieuwsberichten. In deze nieuwsberichten hebben we meer ruimte om aandacht te besteden aan specifieke overheidsfinanciën onderwerpen. Wij hopen op deze wijze onze rol als kenniscentrum overheidsfinanciën nog beter vorm te geven en een breder publiek te bereiken.