Huishoudens in de toekomst

Hoeveel huishoudens zullen er in de toekomst zijn?

 

Hoeveel mannen en vrouwen wonen in de toekomst alleen?

Het aantal oudere vrouwen dat alleen woont is groter dan het aantal mannen. Vooral vrouwen krijgen te maken met verweduwing. Zij worden gemiddeld ouder dan mannen en zijn doorgaans jonger dan hun partner. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Wel wordt de man-vrouwverhouding bij de alleenwonende ouderen naar verwachting wat minder scheef. In 2040 zal 63 procent van hen vrouw zijn, nu is dat 67 procent. Door de stijgende levensverwachting vindt verweduwing pas op hogere leeftijden plaats, waardoor ook vrouwen langer deel uitmaken van een paar.

Bij alleenstaande 25- tot 65-jarigen zijn mannen in de meerderheid. Dit komt vooral doordat na een scheiding de kinderen meestal bij de moeder wonen, waardoor zij een eenoudergezin vormen en de man een eenpersoonshuishouden. Dit zal ook in 2040 nog zo zijn, al zijn er dan naar verhouding meer alleenstaande moeders op hogere leeftijden. Dit heeft te maken met de latere leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen. Maar jongvolwassenen blijven ook langer thuis wonen.