NEA 2017 Kerncijfers

Ten behoeve van het jaarverslag en de beleidsinformatie van SZW is een beknopt overzicht samengesteld van uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017.
De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, die wordt uitgevoerd door het CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van SZW. TNO levert een beknopt overzicht van de definitieve resultaten ten behoeve van het jaarverslag en de beleidsinformatie aan SZW. Het CBS ontvangt hiervan een kopie.