Zoekresultaten

5 resultaten voor keyword:berechting
5 resultaten voor keyword:berechting
Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2012

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Dit rapport is een gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) over de...

Publicaties