Databronnen

© Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

Het maken van statistieken start met het verzamelen van data. Er komen steeds meer gedetailleerde, real time data beschikbaar uit bijvoorbeeld sociale media, sensoren in wegen, uit smartphones en van het internet. Nieuwe databronnen die – in aanvulling op traditionele databronnen – het CBS in staat stellen actuele en nauwkeurige statistieken op een efficiënte manier op te leveren.

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie en digitale gegevensstromen, zijn traditionele databronnen steeds minder toereikend. Bovendien wil een burger informatie tot zich nemen alsof hij een gesprek voert. In het project the Information Dialogue wordt een prototype gebouwd van een computergestuurde dialoogapplicatie waar niet alleen de cijfers, maar ook de datavisualisaties, infographics, video’s, etc. gebruikt worden in de antwoorden op mondeling gestelde vragen.