Websites

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Het CBS experimenteert met data van websites om kenmerken van bedrijven af te leiden en zodoende ook fenomenen te beschrijven die via andere bronnen moeilijk in kaart te brengen zijn, zoals de omvang van de internet economie of het aantal kleine innovatieve bedrijven.

Artikelen over innovatie