Universiteit van Maastricht

© Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Het CBS en de Universiteit Maastricht (UM) werken sinds 2000 nauw samen. Vooral op het gebied van bijzondere leerstoelen, detachering van medewerkers, stages, promotieonderzoek en het gebruik van statistische data en voorzieningen.

Bij de UM zijn drie bijzonder leerstoelen ingesteld. Prof.dr. Jan van den Brakel doet sinds 2010 als bijzonder hoogleraar onderzoek naar vragenlijstmethodologie, met de nadruk op het gebruik van model gebaseerde schattingsmethoden. Prof.dr. Wendy Smits is sinds 2016 bijzonder hoogleraar. Zij doet onderzoek naar arbeidsmarktflexibilisering vanuit werkgeversperspectief. In het kader van deze leerstoel wordt onder andere onderzoek gedaan naar verschillende soorten flexibele arbeidsrelaties, beroepsloopbanen van flexwerkers, platformwerkers en de impact van flexwerk op bedrijfssucces. Prof.dr. Hans Schmeets bezet (sinds 2008) de bijzondere leerstoel “Empirische vraagstukken van Sociale Samenhang”. Deze samenwerking gaat over vraagstukken rondom sociaal kapitaal, integratie, migratie, naturalisatie, (beoordelen van) verkiezingen, vertrouwen, welzijn, risicogedrag, taal, duurzaamheid, gender ongelijkheid op werkplekken en sociale cohesie.

De samenwerking met de UM is sinds 2006 officieel bekrachtigd in een raamovereenkomst. Voor het CBS betekent de samenwerking een kwaliteitsimpuls voor onderzoek op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, dynamiek op de arbeidsmarkt, politieke wetenschappen, survey methodologie en gezondheid. Ook vergroot de samenwerking de carrièreperspectieven van de onderzoekers van beide instituten. Het CBS werkt tevens samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de UM. Deze samenwerking concentreert zich op schoolloopbanen en opbrengsten van initieel onderwijs, post-initiële scholing en arbeidsmarktdynamiek, en globalisering en regionalisering van de arbeidsmarkt.

Maastricht University