Open data

Wat is open data?

Open data zijn vrij toegankelijke datasets die eenvoudig door computers verwerkt kunnen worden. Het CBS biedt drie verschillende interfaces (API's) aan met open data. De OData API's van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken het voor iedere gebruiker mogelijk om het inlezen van CBS-data te automatiseren. Informatie wordt volgens het OData-protocol verstuurd, zodat de data altijd op dezelfde manier verwerkt kan worden.

StatLine open data

De meer dan 4500 datasets die via Statline te bekijken en te downloaden zijn worden ook beschikbaar gesteld als open data. Deze data is doorzoekbaar via het StatLine dataportaal.

Per 1 mei is er het nieuwe data portaal in een bèta omgeving live gegaan. Dit portaal bevat op dit moment een beperkt aantal datasets. De komende maanden wordt het portaal telkens aangevuld. Zodra alle datasets op dit portaal staan, zal na een periode van 9 maanden het oude Statline dataportaal worden stopgezet.

Website open data

Verschillende elementen uit de website worden ook beschikbaar gesteld via een API. Het gaat hier om nieuwsberichten, de webpagina's van cbs.nl, veelgebruikte cijfers en de publicatiekalender. Door aan te sluiten op de open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe artikelen geautomatiseerd verwerkt worden.

Informatie voor derden (Iv3)

Informatie voor derden-rapportages bevatten financiële informatie over gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Deze open data bestaat uit gegevens uit de begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening. Iv3 wordt aangeleverd door de bronhouders en wordt als ruwe data door het CBS beschikbaar gesteld.

Dataportaal overheid

De datasets uit Statline en Iv3 worden ook aangeboden in het dataportaal van de overheid. In dit portaal worden alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid aangeboden.

Licentie

Op alle datasets van het CBS is de licentie Creative Commons Naamsvermelding van toepassing. Als onderdeel van deze licentie is het bij hergebruik verplicht te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van het CBS. Meer informatie is te vinden in de Disclaimer Open Data.