Stand van zaken voor CBS Open Data

Aanscherpen beveiliging CBS omgevingen

Sinds 15 mei 2021 is de beveiliging bij het CBS aangescherpt. Zo zijn de cipher suites van TLS bijgewerkt. Dit zorgt voor een veilige verbinding met opendata.cbs.nl, maar kan tot verbindingsproblemen leiden bij oudere browsers (bijv. IE 10) of oudere besturingssytemen (bijv. Windows 7 of 8). Bij nieuwere browsers en Operating Systems zal de verbeterde beveiliging geen probleem zijn.

Aanpassingen Dataportaal van oData v3

We werken aan het aanpassen van verouderde bibliotheken en code van het Dataportaal van oData v3. We proberen zoveel mogelijk de bestaande functionaliteit intact te houden, maar hebben besloten enkele verouderde technieken niet langer te ondersteunen. Dit betekent dat het portaal links met een hashbang (een combinatie van een hekje met een uitroepteken, #!) niet meer ondersteunt. Ook stoppen we met het ondersteunen van links die voorzien zijn van een #.
Als je in shortcuts/favorieten naar het Dataportaal dergelijke links hebt staan willen we je verzoeken deze aan te passen. Dit aanpassen gaat als volgt:

  1. ) Klik op je favoriet/shortcut link met de hashbang of #;
  2. ) Het Dataportaal opent zich op de gewenste pagina en de link wordt door het Dataportaal aangepast;
  3. ) Vervang de bestaande link door de link die nu getoond wordt in de webbrowser.

Binnenkort zullen links waarin een hashbang of # is opgenomen doorgestuurd worden naar de startpagina van het Dataportaal.

Wijzigingen

  • Nov. 2020 - nieuwe release StatLine app
  • Nov. 2020 - nieuwe release OData v3 dataportaal

Statline app

In de app is de bug waardoor kaarten niet getoond werden verholpen. Daarnaast zijn drie nieuwe regio-indelingen toegevoegd:

  • Veilig Thuis regio
  • Regionale Energiestrategie regio
  • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Deze indelingen worden nu in de app herkend bij het selecteren waardoor de cijfers in een kaart getoond kunnen worden. Ook wordt binnen de app bij enkele meldingen van selecties met een te groot aantal cellen nu direct een doorverwijzing naar de selectie in het OData v3 dataportaal aangeboden.

OData v3

In het OData v3 dataportaal is de toegang tot de themaboom verbeterd. Wanneer je via een link bij de beschrijving van een tabel in het dataportaal komt, kun je nu doorklikken naar de plek in de themaboom waar de tabel te vinden is. Voorheen kwam je vooraan bij de hoofdthema’s.

OData v4 en de CBS Cijfer Bank (CCB)

Het uitbreiden van de 53 datasets in de CCB die via OData v4 beschikbaar zijn, is tot begin 2021 uitgesteld. Eerder was het toevoegen van de Nederlandstalige datasets in StatLine voorzien voor eind 2020.

Er zijn voorafgaand aan uitbreiding nog een aantal technische verbeteringen nodig. Het updaten van de datasets moet stabieler en sneller gaan verlopen. Met name voor grotere datasets (er zijn er die meer dan 100 miljoen cellen hebben) is de doorlooptijd van een update een punt van aandacht.

Daarnaast is voor het goed beheren van de onderwerp-codes in OData v4 een tool nodig; deze is momenteel in ontwikkeling.

Uitbreiding OData v4 portaal.

Het dataportaal voor OData v4 is uitgebreid met alle datasets die op het moment van toevoegen actueel waren. Daarnaast biedt het dataportaal al deze datasets ook als CSV bestanden aan.

Gebruikersdagen CBS Open Data

Wij verwachten in het voorjaar van 2021 weer een nieuwe gebruikersdag te organiseren. Lees ook de belangrijkste bevindingen uit de gebruikersdag CBS Open Data 2020.

Vragen of opmerkingen

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande zijn natuurlijk welkom. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met onze Infoservice.