Stand van zaken voor CBS Open Data

Wijzigingen

  • Nov. 2020 - nieuwe release StatLine app
  • Nov. 2020 - nieuwe release OData v3 dataportaal

Statline app

In de app is de bug waardoor kaarten niet getoond werden verholpen. Daarnaast zijn drie nieuwe regio-indelingen toegevoegd:

  • Veilig Thuis regio
  • Regionale Energiestrategie regio
  • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Deze indelingen worden nu in de app herkend bij het selecteren waardoor de cijfers in een kaart getoond kunnen worden. Ook wordt binnen de app bij enkele meldingen van selecties met een te groot aantal cellen nu direct een doorverwijzing naar de selectie in het OData v3 dataportaal aangeboden.

OData v3

In het OData v3 dataportaal is de toegang tot de themaboom verbeterd. Wanneer je via een link bij de beschrijving van een tabel in het dataportaal komt, kun je nu doorklikken naar de plek in de themaboom waar de tabel te vinden is. Voorheen kwam je vooraan bij de hoofdthema’s.

OData v4 en de CBS Cijfer Bank (CCB)

Het uitbreiden van de 53 datasets in de CCB die via OData v4 beschikbaar zijn, is tot begin 2021 uitgesteld. Eerder was het toevoegen van de Nederlandstalige datasets in StatLine voorzien voor eind 2020.

Er zijn voorafgaand aan uitbreiding nog een aantal technische verbeteringen nodig. Het updaten van de datasets moet stabieler en sneller gaan verlopen. Met name voor grotere datasets (er zijn er die meer dan 100 miljoen cellen hebben) is de doorlooptijd van een update een punt van aandacht.

Daarnaast is voor het goed beheren van de onderwerp-codes in OData v4 een tool nodig; deze is momenteel in ontwikkeling.

Gebruikersdagen CBS Open Data

Wij verwachten in het voorjaar van 2021 weer een nieuwe gebruikersdag te organiseren. Lees ook de belangrijkste bevindingen uit de gebruikersdag CBS Open Data 2020.

Vragen of opmerkingen

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande zijn natuurlijk welkom. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met onze Infoservice.