Website open data

© ANP

De CBS OData interface specificatie is gebaseerd op de OData v4 standaard en levert vooral tekstuele content over een REST API.

Meer details kunt u opvragen via de OData interface en de OpenAPI User Interface : https://www.cbs.nl/odata/swagger.html

Wijzigingen

datum : 20-10-2020 versie : 1.0.2

De $filter functionaliteit voor Definitions is uitgebreid met de mogelijkheid om de verschillende typen te onderscheiden (via DefinitionTypeInt property): 

 • Any
 • FAQ
 • Explanation
 • Definition
 • Unknown

Het type Explanation heeft een referentie naar het verwijzende artikel gekregen.

datum : 8-4-2020 versie : 1.0.1

Interface is verbeterd om te voldoen aan bovenstaande standaarden en de richtlijnen van Geonovum. Dit houdt in dat er strakker gekeken wordt naar het gebruik van case-sensitive identifiers en permalinks. De ondersteuning van de $filter functionaliteit is sterk verbeterd waardoor er minder maatwerk functies gebruikt hoeven te worden.

datum : 1-4-2016 versie : 1.0.0

Initiële versie.

Disclaimer Open Data op de CBS website

versie 0.2, 30 maart 2016

 1. CBS heeft dit kanaal opengesteld voor het beschikbaar stellen van zogenaamde open data; dit zijn gegevens die aan eenieder vrijelijk ter beschikking worden gesteld.
 2. CBS geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van zowel de informatie als het platform. Ook behoudt CBS zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te stoppen.
 3. Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden functionaliteit en het risico op bedrijfsschade als gevolg van calamiteiten of het stopzetten hiervan zijn voor rekening en risico van de gebruiker.
 4. Voor de afname van open data via dit kanaal worden geen kosten in rekening gebracht.
 5. Performance vindt plaats op basis van fair use.
 6. Op de informatie is de licentie Creative Commons Naamsvermelding van toepassing. Als onderdeel van Creative Commons Naamsvermelding is het bij hergebruik verplicht te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van het CBS (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat het CBS instemt met uw werk of de inhoud van uw werk). Bepaalde onderdelen van de CBS website mogen niet vrijelijk worden hergebruikt, waaronder de foto’s, het logo van CBS en de stijl van de website. Lees hiervoor de Copyright bepaling op de CBS website.
 7. Elk item kan afzonderlijk vernieuwd worden.

Disclaimer

CBS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige informatie die middels deze website gevonden wordt. CBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, door gebruik van aangeboden data of metadata waarnaar verwezen wordt. CBS is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde of onbelemmerde toegang tot gegevens die u via de datasets aanbiedt. CBS garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.