CBS-diensten voor ontsluiten van datasets

© ANP

Waarom open data?

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid. Onder aanvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt open data de komende jaren gestimuleerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt sinds juli 2014 een schat aan statistische informatie als open data beschikbaar en is hiermee een van de grootste leveranciers van open data binnen de Nederlandse overheid. Meer informatie over open data bij de overheid is te vinden op data.overheid.nl.

Hoe kan het CBS u helpen?

Het CBS heeft als kerntaak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De kennis die we hebben opgedaan rond open data willen we inzetten voor andere overheidsinstanties. We bieden daartoe tegen een vergoeding verschillende diensten aan.

Eigen data ontsluiten via het CBS open data-kanaal

Het portaal van het CBS is beschikbaar gesteld voor open data van andere partijen onder de naam StatLine voor derden. De datasets worden doorzoekbaar gemaakt via een dataportaal en kunnen net zoals in StatLine door gebruikers zelf worden samengesteld en gedownload. Daarnaast worden alle datasets ook via een API beschikbaar gesteld. Er wordt voor het beschikbaar stellen van de data gecontroleerd of de privacy van personen en bedrijven is gewaarborgd. Bij de publicatie geven we duidelijk aan dat de data niet van CBS zijn, maar dat CBS wel de privacy waarborgt.

Databewerking en publicatie

Het CBS kan verder gaan dan alleen het ter beschikking stellen via het open data-kanaal. We kunnen meer bewerkingen doen op de data om de open data als begrijpelijke informatie te publiceren. We zullen dan ook kijken naar de kwaliteit van de data, zoals bijvoorbeeld de volledigheid en nauwkeurigheid.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van de diensten die CBS aanbiedt op het gebied van open data? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten contact op via infoservice@cbs.nl of 088 570 70 70.