Gebruikersmiddag 2020

Presentatie gebruikersdag open data In de CBS-studio
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions

Op donderdag 28 mei 2020 organiseerde CBS voor de zevende keer een gebruikersmiddag open data.

Dit jaar waren we genoodzaakt vanwege het corona virus de middag niet fysiek maar virtueel te houden door middel van een webinar. Net als bij voorgaande edities was het doel om een ontmoetingsplek te creëren van voor de gebruikers van open data.

Tijdens deze bijeenkomst werden gebruikers van de open data van CBS geïnformeerd over twee vernieuwde diensten van met betrekking tot open data. Bert Kroese plaatsvervangend directeur generaal van het CBS gaf na de opening het stokje over aan Bart van Houdt met een toelichting op het vernieuwde open data portaal. Op het moment van de webinar staan er 56 datasets, maar de komende maanden wordt gewerkt om alle datasets van het CBS op dit portaal aan te bieden. Zodra het nieuwe portaal compleet is zal gedurende 9 maanden het oude portaal nog naast het nieuwe portaal beschikbaar zijn.

Tijdens de tweede presentatie ging Dennis Ramondt vervolgens wat meer in op de techniek van de vernieuwde odata4 API (application programming interface). Deze API is ook gebruikersvriendelijker dan de vorige. Ook stond Dennis nog stil bij de conversie van de odata3 naar de odata4 versie.

Na pauze werden door middel van breakout sessies ervaringen met gebruikers van data uitgewisseld. In deze sessies konden gebruikers feedback geven en vragen stellen aan het CBS. Belangrijk hierbij was dat de gebruiker aangaf waar zij mee geholpen zou zijn in hun werk. CBS kan bij de ontwikkelingen van open data diensten hiermee rekening houden. De presentaties die zijn gegeven op de gebruikersmiddag open data zijn beschikbaar via downloads. Andere linkjes staan bij het kopje relevante links.