Papers

Wetenschappelijke publicaties, proefschriften en verslagen van kwaliteitsonderzoeken op het gebied van statistiek.

Papers in deze reeks gaan over methoden, kwaliteit, processen en informatietechnologische en conceptuele onderwerpen en die relevant zijn voor het werkterrein van CBS. Ze beschrijven het resultaat van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers van CBS (soms samen met anderen) hebben uitgevoerd. De reeks is niet bedoeld om CBS-cijfers te publiceren. De cijfers in de papers zijn dus niet als officiële CBS-uitkomsten aan te merken.

Papers

Filter op jaar:
  1. Validatie en calibratie van verkeersintensiteiten
  2. Supply chain netwerken in de Nederlandse economie, 2018
  3. Tijdreeks cao-lonen 2010=100
  4. Samenstellen CPI Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis 2020
  5. SDC en speciale focusgroepen: een Europees perspectief
  6. Schatten van verkeersstromen met neurale netwerken