Vragenlijsten Sociale Samenhang en Welzijn

Basisvragenlijst

Het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn begint met een korte basisvragenlijst (Basisvragenlijst Vraagteksten en schema’s). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over achtergrondkenmerken zoals:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Huishoudgrootte
 • Samenstelling huishouden
 • Burgerlijke staat
 • Werkzaamheden zoals het hebben van betaald werk, het zoeken naar betaald werk
 • Gevolgde opleiding
 • Religie
 • Ervaren gezondheid

Enquête Sociale Samenhang en Welzijn

Na de basisvragenlijst krijgen de respondenten de vragen over Sociale Samenhang en Welzijn (Gezondheidsenquête Vraagteksten en schema’s CATI/CAPI). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over:

 • Tevredenheid en geluk
 • Sociale contacten
 • Vrijwilligerswerk
 • Lidmaatschappen en deelname aan verenigingen
 • Politieke participatie
 • Vertrouwen in instituties en in andere mensen
 • Hulp van familie, vrienden en bekenden