Vermogensoverdrachten: Verkrijgingen

De statistiek verkrijgingen uit nalatenschappen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de belastingaangifte successierecht van de verkrijgingen uit nalatenschappen van de in een bepaald jaar overleden personen in Nederland. Voor ongeveer dertig procent van alle overledenen zijn gegevens over verkrijgingen uit nalatenschappen beschikbaar uit de belastingaangiften successierecht. De gegevens over verkrijgingen van nalatenschappen zijn voor het overige deel van de overledenen onbekend.

Van de verkrijgingen worden gegevens gepubliceerd over het aantal verkrijgers, de bruto verkrijging, verschuldigde belasting en netto verkrijging. De gegevens zijn ingedeeld naar de volgende achtergrondkenmerken van verkrijgers: relatie met de overledene, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, inkomensklassen en sociaaleconomische categorie van verkrijgers. Indien een persoon in één jaar verkrijgingen heeft van meerdere overledenen zijn deze bedragen per jaar opgeteld. In dit geval is de relatie met de overledene van wie het hoogste netto bedrag verkregen werd gerapporteerd.