Reparatie methodebreuk in tijdreeksen Woningvoorraad

Onderzoek en reparatie naar de methodebreuk in 2012 in de woningvoorraad ten gevolge van de overgang naar een nieuwe bron.Omdat er behoefte is aan doorlopende lange tijdreeksen, is er onderzoek verricht naar de aard en omvang van de methodebreuk in de woningvoorraad 2011-2012 en de mogelijkheden om deze breuk te repareren. De methodebreuk is ontstaan door de overgang naar de nieuwe bron Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Uitgangspunt voor de breukreparatie is dat de nieuwe definities volgens de BAG leidend zijn.