Onderweg in Nederland (ODiN) onderzoeksbeschrijving 2019

Beschrijving van het onderzoeksjaar 2019 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) verschaft adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst, bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en de reismotieven voor de verplaatsingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.