Onderweg in Nederland (ODiN) plausibiliteitsrapportage 2019

Omslag, Onderweg in Nederland (ODiN) 2019, Plausibiliteitsrapportage
Beschrijving van de belangrijkste resultaten van het onderzoeksjaar 2019 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) verschaft adequate informatie over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking beschreven naar plaats van herkomst, bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en de reismotieven voor de verplaatsingen. In het rapport worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd in de vorm van vervoersprestatie, reizigerskilometers, aantal verplaatsingen, gemiddelde afgelegde afstand, verkeersdeelname en deelname aan het openbaar vervoer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.