Zoekresultaten

68 resultaten voor keyword:verplaatsingen
68 resultaten voor keyword:verplaatsingen

Pagina 1 van 3

Mobiele moeders

eYe, februari 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen

CBS brengt mobiliteit van Nederlanders in kaart

Het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) levert een schat aan informatie over wanneer, hoe én waarom inwoners van Nederland zich verplaatsen van A naar B. De data worden gebruikt om landelijk...

Artikelen

Afstand per persoon per dag

Het gemiddelde aantal kilometers dat een persoon op een dag aflegt.

Overig

Verplaatsingen in Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2015

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.

Cijfers

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 en 2012-2013

Maatwerktabellen over gemaakte verplaatsingen en verreden kilometers in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 en 2012-2013. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.

Cijfers

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014.

Maatwerktabellen over gemaakte verplaatsingen en verreden kilometers in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014. Opdrachtgever: gemeente Utrecht.

Cijfers

4 procent lopend naar het werk

In 2016 werd 4% van alle verplaatsingen voor het werk geheel te voet afgelegd, afstanden tot 1 km voor bijna de helft.

Artikelen

Meeste kilometers met auto van jongvolwassenen

Jongvolwassenen bezitten minder auto’s dan oudere leeftijdsgroepen, maar gebruiken hun auto het meest.

Artikelen

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten naar buitenland

Eén van de meest in het oog springende fenomenen van globalisering is het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Toegang tot goedkopere arbeid, grondstoffen, hoogwaardige...

Artikelen

De dalende investeringsquote

Een veel gehoorde bewering is dat de investeringen in Nederland achterblijven. De crisis heeft inderdaad met name de investeringen in onroerend goed in de afgelopen jaren ver teruggeworpen. Ook klopt...

Artikelen
Artikelen

Monitor Buitenlandse investeringen MKB

De ‘Monitor Buitenlandse Investeringen MKB’ bevat gegevens over de aantallen MKB-bedrijven met investeringen in het buitenland en de waarde van deze investeringen. Deze gegevens worden uitgesplitst...

Artikelen

Kinderen meestal onder begeleiding op pad

In 2010 ging in drie kwart van de gevallen een begeleider mee als kinderen tussen de 4 en 12 jaar ergens heen gaan.

Artikelen
Artikelen

Hoogopgeleide man maakt de meeste woon-werkkilometers

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Artikelen

CBS experimenteert met sensoren

Het CBS voerde in november 2018 een grote veldtest uit om te kijken of het mogelijk is respondenten te volgen met behulp van een app op hun smartphone

Artikelen

Verplaatsingen vervoerregio’s Noord-Holland, 2011-2016

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Cijfers

Verplaatsingen in Utrecht, 2016-2017

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Cijfers

Verplaatsingsgedrag Limburgers/Nederlanders 2014-2016

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Cijfers