Kwaliteitsrapportage Milieurekeningen

De kwaliteitsrapportages van de vijf hoofdonderwerpen van Milieurekeningen: milieubelastingen, milieusector, materiaalstromen, energierekeningen en luchtemissies.  

Bij de cijfers over de milieurekeningen die naar Eurostat worden verzonden, wordt er ook een bijbehorend kwaliteitsrapport gemaakt. Hierin wordt beschreven wat de kwaliteit is van de geleverde tabellen op gebied van relevantie, nauwkeurigheid, tijdigheid, toegankelijkheid, duidelijkheid, vergelijkbaarheid en samenhang.