Internationale handel in Goederen

Het CBS vult jaarlijks een Engelstalige kwaliteitsrapportage in voor Eurostat. De rapportage betreft de reguliere Statistiek Internationale Handel in Goederen en de speciale levering van de Internationale Handel in Goederen gekoppeld met bedrijfskenmerken (TEC- Trade by Enterprise characteristics).