Toelichting overgang SBC-92 op ISCO-08

Notitie waarin wordt ingegaan op de achtergrond van de overgang op de ISCO-08; wat is de aanleiding en wat zijn de belangrijkste verschillen met de SBC-92.