International Standard Classification of Occupations (ISCO)

De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden om het beroep uit te oefenen. De ISCO wordt gebruikt in (internationaal vergelijkend) onderzoek in statistieken over beroep. Het CBS gebruikt vanaf verslagjaar 2012 alleen nog de ISCO-08 voor het coderen van beroep in persoonsenquĂȘtes. De ISCO-08 is een classificatie van de International Labour Office (ILO) en is de gereviseerde opvolger van de ISCO-88.

Het CBS heeft over de ISCO-08 de volgende documentatie beschikbaar: