Loonquote

De beloning van werknemers in verhouding tot het (bruto) binnenlands product.