SIM: Survey Integratie Minderheden

"De Survey integratie minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van minderheidsgroeperingen). Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport.

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veldwerk: 2006: Veldkamp Marktonderzoek bv, 2011: GfK Panel Services Benelux, 2015: TNS Nipo / Veldkamp, 2020: Labyrinth Onderzoek.

Beschikbaar over de jaren 2006, 2011, 2015 en 2020