CILS: Procedure CILS_NL met CBS microdata

CBS Microdata Services faciliteert de mogelijkheid Children of Immigrants Longitudinal Survey (CILS) uit Nederland (NL) data koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen. Het CBS heeft daartoe een koppelbestand tussen de populatie van de CILS_NL data deelnemers en de persoonsgegevens van het CBS beschikbaar in de Remote access/ On site.