NSN: survey Nieuwe Statushouders in Nederland van SCP

Op verzoek van de ministeries van SZW, V&J, VWS en OCW is in 2017 de survey Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN2017) uitgevoerd onder Syrische statushouders die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 in Nederland een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen. NSN2017 is onderdeel van een groter onderzoek dat via registerbestanden, periodiek te houden surveys en kwalitatief onderzoek zicht wil krijgen op de (sociaal-economische en sociaal-culturele) integratie en de ontwikkelingen daarin van Syrische statushouders.

In 2019 is de survey herhaald met dezelfde onderzoeksgroep. Aan de eerste wave (2017) hebben 3209 respondenten deelgenomen. 2544 van deze respondenten hebben ook deelgenomen aan wave 2 (2019). Het SCP was eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van deze survey. Er is samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek –en Documentatie Centrum (WODC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksbureau Labyrinth. Het CBS heeft de steekproef getrokken, de adressen ververst en de weging uitgevoerd. Het WODC en RIVM hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de vragenlijst. Het veldwerk is uitgevoerd door Labyrinth.