NSN: survey Nieuwe Statushouders in Nederland van SCP

Op verzoek van de ministeries van SZW, V&J, VWS en OCW is in 2017 de survey Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN2017) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onder Syrische statushouders die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 in Nederland een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen. NSN2017 is onderdeel van een groter onderzoek dat via registerbestanden, periodiek te houden surveys en kwalitatief onderzoek zicht wil krijgen op de (sociaal-economische en sociaal-culturele) integratie en de ontwikkelingen daarin van Syrische statushouders.