ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen

Het doel van het onderzoek informatie en communicatietechnologie van huishoudens en personen (ICT) is het verzamelen van informatie over toegang en het gebruik van ICT-apparatuur en internet onder huishoudens en personen. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Tevens wordt het onderzoek onder 16 – 74 jarigen door alle lidstaten van de EU uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2013 en 2015 t/m 2017.