Explzwemsport: Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties

rapport

Dit bestand bevat gegevens over de werkgelegenheid bij en de baten en lasten van exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties. Bestand beschikbaar over 2012.