POLS tbo: Mini Tijdsbestedingsonderzoek uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)

Periode: jaarbestand 1999