POLS sli: Leefsituatie-Index uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)

Periode: jaarbestand 1999