Buitengewicht: gewicht per CPA

Dit bestand bevat de gewichten voor samenstellingen van bedrijfseenheden met als hoofdactiviteit commerciële dienstverlening en transport bestaande uit de volgende sectoren: H Vervoer en opslag I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking J Informatie en communicatie K Financiële instellingen L Verhuur van en handel in onroerend goed M advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. Bestand beschikbaar over 2018.