Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen

De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de ministeries, agentschappen en begrotingsfondsen. Aanvullende informatie is verkregen uit bestanden ontleend aan de financiële administraties van ministeries, agentschappen en begrotingsfondsen.