Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen

Alle waterschappen in Nederland, met uitzondering van één klein waterschap dat slechts 100 ha beheert. Daarnaast bevat de populatie ook de gemeenschappelijke regeling (GR) Waterschapsbedrijf Limburg. Hoewel deze GR formeel geen waterschap is, telt het CBS deze GR wel in bij de waterschappen omdat deze GR uitsluitend taken uitvoert voor de twee Limburgse Waterschappen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2008 t/m 2012.