LBT: Landbouwtellingen

De Landbouwtelling (LBT) omvat structuurgegevens van landbouwbedrijven. Dit betreft reguliere onderwerpen zoals gewassen, dieren, arbeidskrachten, en incidentele en periodieke onderwerpen, zoals huisvesting, beregening, verbredingsactiviteiten, mestverwerking en -opslag etc. De peildatum voor diergegevens is 1 april en voor gewasgegevens 15 mei. Bestanden beschikbaar 2006 en 2007. Opgevolgd vanaf 2010-2016 door Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens en vanaf 2017 door LSB en LBT_FD.