Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens

De Landbouwtelling (LBT) inclusief fiscale data (LBT_FD omvat structuurgegevens van landbouwbedrijven. Dit betreft reguliere onderwerpen zoals gewassen, dieren, arbeidskrachten, en incidentele en periodieke onderwerpen, zoals huisvesting, beregening, verbredingsactiviteiten, mestverwerking en -opslag etc. De peildatum voor diergegevens is 1 april en voor gewasgegevens 15 mei. De statistiek Financiële gegevens landbouw(LBT_FD) omvat fiscale data uit de bestanden van de Statistiek Zelfstandige Ondernemers (SZO) met winstaangiften (WIA) en bestanden met aangiften vennootschapsbelasting (VPB). Bestanden beschikbaar 2010-2016, Opgevolgd door LSB en LBT_FD.