Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen

Een record in het microdatabestand geeft per akkerbouwbedrijf (relatienummer)informatie over de ramingen van oogst en productie en eventueel misoogst van granen met korrelopbrengst, maïs en knol-, bol- en wortelgewassen.