Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen

Oogstoppervlakte en oogstgewicht van akkerbouwgewassen bij landbouwbedrijven Bestanden beschikbaar over de periode 2003-2007 en 2017-2022.