Overige zorg en welzijn

Deze categorie is een samentelling van categorieën:
86231 Praktijken van tandartsen
86232 Praktijken van tandheelkundig specialisten
86911 Praktijken van verloskundigen
86912 Praktijken van fysiotherapeuten
86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
86922 Arbobegeleiding en re-integratie
86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86924 Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
86925 Ambulancediensten en centrale posten
86929 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn (hier geldt als voorwaarde dat deze onder CAO-code 0004 tot en met 0300 of onder CAO-codes 0302 tot en met 8102 vallen.)