Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Consumptieve bestedingen Perioden Volume Volumemutaties (%) Volume Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd (%) Waarde Waardemutaties (%)
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 mei* 0,7 0,1 11,8
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 juni* 1,2 0,8 10,8
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 juli* -1,3 -0,6 8,6
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 augustus* 0,3 -0,1 9,7
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 september* -1,5 -1,7 6,8
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 oktober* 0,1 0,4 5,9
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 november* 0,9 0,7 5,0
Binnenlandse consumptie huishoudens 2023 december* -0,6 0,4 2,4
Binnenlandse consumptie huishoudens 2024 januari* 1,4 0,8 5,0
Binnenlandse consumptie huishoudens 2024 februari* 2,0 0,2 5,5
Binnenlandse consumptie huishoudens 2024 maart* 0,1 0,4 3,6
Binnenlandse consumptie huishoudens 2024 april* 0,3 0,6 3,1
Binnenlandse consumptie huishoudens 2024 mei* 1,0 0,2 4,0
Consumptie goederen door huishoudens 2023 mei* -1,4 -2,9 7,2
Consumptie goederen door huishoudens 2023 juni* 1,8 0,8 8,9
Consumptie goederen door huishoudens 2023 juli* -4,4 -2,9 3,3
Consumptie goederen door huishoudens 2023 augustus* -0,1 -1,1 8,3
Consumptie goederen door huishoudens 2023 september* -3,7 -4,2 3,6
Consumptie goederen door huishoudens 2023 oktober* -1,4 -0,5 4,2
Consumptie goederen door huishoudens 2023 november* 1,1 0,7 3,0
Consumptie goederen door huishoudens 2023 december* -2,2 0,1 -3,3
Consumptie goederen door huishoudens 2024 januari* 1,9 0,5 3,5
Consumptie goederen door huishoudens 2024 februari* 2,8 -0,8 4,3
Consumptie goederen door huishoudens 2024 maart* -0,6 -0,1 0,9
Consumptie goederen door huishoudens 2024 april* -0,2 0,6 0,6
Consumptie goederen door huishoudens 2024 mei* 1,5 -0,5 2,0
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 mei* -1,7 -3,8 11,3
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 juni* -0,8 -2,0 12,2
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 juli* -5,0 -3,0 5,9
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 augustus* -1,4 -2,5 8,8
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 september* -1,1 -1,6 8,4
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 oktober* -2,4 -1,0 6,4
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 november* -0,3 -1,2 7,0
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2023 december* -1,2 1,1 4,0
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2024 januari* 0,2 -1,9 4,7
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2024 februari* 3,8 -0,3 6,8
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2024 maart* 1,1 0,0 4,1
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2024 april* -1,8 1,2 1,2
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 2024 mei* 1,2 -1,9 4,0
Duurzame consumptiegoederen 2023 mei* -2,3 -3,5 4,9
Duurzame consumptiegoederen 2023 juni* 2,4 1,4 7,8
Duurzame consumptiegoederen 2023 juli* -4,3 -2,7 1,5
Duurzame consumptiegoederen 2023 augustus* 0,4 -0,9 6,9
Duurzame consumptiegoederen 2023 september* -3,9 -4,6 0,4
Duurzame consumptiegoederen 2023 oktober* -1,7 -0,9 2,4
Duurzame consumptiegoederen 2023 november* -0,1 -0,2 3,0
Duurzame consumptiegoederen 2023 december* -1,4 1,4 0,2
Duurzame consumptiegoederen 2024 januari* -0,7 -1,9 1,0
Duurzame consumptiegoederen 2024 februari* 4,8 1,0 5,3
Duurzame consumptiegoederen 2024 maart* 3,1 4,7 3,5
Duurzame consumptiegoederen 2024 april* 3,0 2,8 1,5
Duurzame consumptiegoederen 2024 mei* 5,1 3,4 2,3
Overige goederen 2023 mei* 0,8 -0,4 6,1
Overige goederen 2023 juni* 4,5 3,8 6,1
Overige goederen 2023 juli* -3,6 -3,0 2,8
Overige goederen 2023 augustus* 1,0 0,5 10,3
Overige goederen 2023 september* -7,3 -7,4 2,8
Overige goederen 2023 oktober* 0,5 0,9 4,2
Overige goederen 2023 november* 5,0 4,7 -1,7
Overige goederen 2023 december* -4,8 -3,0 -15,6
Overige goederen 2024 januari* 8,0 7,1 5,9
Overige goederen 2024 februari* -1,8 -4,3 -1,0
Overige goederen 2024 maart* -8,3 -7,5 -7,3
Overige goederen 2024 april* -3,4 -3,7 -1,8
Overige goederen 2024 mei* -4,6 -5,4 -1,4
Consumptie diensten door huishoudens 2023 mei* 2,3 2,3 15,2
Consumptie diensten door huishoudens 2023 juni* 0,8 0,8 12,2
Consumptie diensten door huishoudens 2023 juli* 1,1 1,1 12,5
Consumptie diensten door huishoudens 2023 augustus* 0,6 0,6 10,5
Consumptie diensten door huishoudens 2023 september* 0,2 0,2 9,2
Consumptie diensten door huishoudens 2023 oktober* 1,1 1,1 7,2
Consumptie diensten door huishoudens 2023 november* 0,7 0,7 6,5
Consumptie diensten door huishoudens 2023 december* 0,7 0,7 7,5
Consumptie diensten door huishoudens 2024 januari* 1,0 1,0 6,2
Consumptie diensten door huishoudens 2024 februari* 1,4 0,9 6,3
Consumptie diensten door huishoudens 2024 maart* 0,7 0,7 5,9
Consumptie diensten door huishoudens 2024 april* 0,6 0,6 4,9
Consumptie diensten door huishoudens 2024 mei* 0,7 0,7 5,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de binnenlandse consumptieve bestedingen (inclusief BTW) van huishoudens in waarde, volume en prijs. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021, 2022 en 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.
De cijfers kunnen worden bijgesteld door het beschikbaar komen van nieuwe en bijgestelde broninformatie. Bovendien worden de maandcijfers aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Wijzigingen per 9 juli 2024
Cijfers over mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Volume
Volumemutaties
De mutatie van het volume (voor prijs gecorrigeerde waarde) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Volumemutaties, koopdaggecorrigeerd
Voor koopdagen gecorrigeerde mutatie van het volume ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Waarde
Waardemutaties
De mutatie van de waarde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.